එළිමහනේ

 • ZW20-12 එළිමහන් අධි වෝල්ටීයතා රික්ත පරිපථ කඩනය

  ZW20-12 එළිමහන් අධි වෝල්ටීයතා රික්ත පරිපථ කඩනය

  දළ විශ්ලේෂණය ZW20-12 එළිමහන් අධි-වෝල්ටීයතා රික්ත පරිපථ කඩනය යනු 12KV සහ තෙකලා AC 50Hz ශ්‍රේණිගත වෝල්ටීයතාවයක් සහිත එළිමහන් අධි-වෝල්ටීයතා ස්විච් ගියරයකි.එය ප්‍රධාන වශයෙන් බල පද්ධතියේ බර ධාරාව, ​​අධි බර ධාරාව සහ කෙටි පරිපථ ධාරාව විසන්ධි කිරීම සහ වසා දැමීම සඳහා යොදා ගනී.එය උපපොළවල්, කාර්මික සහ පතල් ව්‍යවසායන් සහ නාගරික සහ ග්‍රාමීය බෙදාහැරීමේ ජාලයන් ආරක්ෂා කිරීම සහ පාලනය කිරීම සඳහා සුදුසු වේ, විශේෂයෙන් නිතර ක්‍රියාත්මක වන සහ ස්වයංක්‍රීය බෙදාහැරීමේ ජාල ඇති ස්ථාන සඳහා ...
 • ZW32 එළිමහන් ස්ථිර චුම්බක අධි වෝල්ටීයතා Ac රික්ත පරිපථ කඩනය

  ZW32 එළිමහන් ස්ථිර චුම්බක අධි වෝල්ටීයතා Ac රික්ත පරිපථ කඩනය

  දළ විශ්ලේෂණය ZW32ABG-12 එළිමහන් අධි-වෝල්ටීයතා ස්ථිර චුම්බක රික්ත පරිපථ කඩනය (මෙතැන් සිට ස්ථිර චුම්බක ස්විචය ලෙස හැඳින්වේ) යනු තෙකලා AC 50Hz සහ 12kV ශ්‍රේණිගත වෝල්ටීයතාවයක් සහිත එළිමහන් අධි-වෝල්ටීයතා ස්විච් ගියරයකි.ස්ථිර චුම්බක ස්විචය ප්‍රධාන වශයෙන් උපපොළක 10kV පිටතට යන ස්විචයක් ලෙස සහ 10kV තෙකලා AC බල පද්ධතියක් බර ධාරාව බෙදීම සහ ඒකාබද්ධ කිරීම, අධි බර ධාරාව සහ කෙටි පරිපථ ධාරාව කැඩීම සඳහා රේඛීය ආරක්ෂණ ස්විචයක් ලෙස භාවිතා කරයි.පරිපථ කඩනය confor...
 • ZW32-24 (G) එළිමහන් අධි වෝල්ටීයතා රික්ත පරිපථ කඩනය

  ZW32-24 (G) එළිමහන් අධි වෝල්ටීයතා රික්ත පරිපථ කඩනය

  දළ විශ්ලේෂණය ZW32-24(G) ශ්‍රේණියේ එළිමහන් අධි වෝල්ටීයතා රික්ත පරිපථ කඩනය (මෙතැන් සිට පරිපථ කඩනය ලෙස හැඳින්වේ) යනු තෙකලා AC 50Hz සහ 24kV ශ්‍රේණිගත වෝල්ටීයතාවයක් සහිත එළිමහන් ස්විච් ගියරයකි.නාගරික විදුලි ජාල, ග්‍රාමීය විදුලි ජාල, පතල් සහ දුම්රිය මාර්ග සඳහා විදුලි උපකරණ ඉදිකිරීම සහ ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.මෙම නිෂ්පාදනය 24kV එළිමහන් අධි-වෝල්ටීයතා ස්විච්ජියර් එකක් වන අතර එය දේශීය අමුද්‍රව්‍ය සහ ක්‍රියාවලීන් මත පදනම්ව විදේශීය තාක්‍ෂණය අවශෝෂණය කර මගේ රටට සුදුසු ය.
 • ZW32-12 එළිමහන් අධි වෝල්ටීයතා රික්ත පරිපථ කඩනය

  ZW32-12 එළිමහන් අධි වෝල්ටීයතා රික්ත පරිපථ කඩනය

  දළ විශ්ලේෂණය ZW32-12 ශ්‍රේණියේ එළිමහන් අධි-වෝල්ටීයතා රික්ත පරිපථ කඩනය (මෙතැන් සිට "පරිපථ කඩනය" ලෙස හැඳින්වේ) යනු 12kV සහ තෙකලා AC 50Hz ශ්‍රේණිගත වෝල්ටීයතාවයක් සහිත එළිමහන් බල බෙදා හැරීමේ ස්විචයයකි.පරිපථ කඩනයන් ප්‍රධාන වශයෙන් විදුලි රැහැන් වල බර ධාරාව, ​​අධි බර ධාරාව සහ කෙටි පරිපථ ධාරාව කැඩීමට සහ වසා දැමීමට භාවිතා කරයි.ඔවුන්ට අධි බර සහ කෙටි-පරිපථ ආරක්ෂණ ක්‍රියාකාරකම් ඇත, පාලන සහ මිනුම් අවශ්‍යතා සපුරාලන අතර දුරස්ථ පාලනය සහ අධීක්ෂණය ද අවබෝධ කර ගත හැකිය.
 • Zw32-12 (G) එළිමහන් අධි වෝල්ටීයතා රික්ත පරිපථ කඩනය

  Zw32-12 (G) එළිමහන් අධි වෝල්ටීයතා රික්ත පරිපථ කඩනය

  දළ විශ්ලේෂණය ZW32-12 (G) එළිමහන් වැකුම් පරිපථ කඩනය (මෙතැන් සිට පරිපථ කඩනය ලෙස හැඳින්වේ) යනු 12kV ශ්‍රේණිගත වෝල්ටීයතාවයක් සහ තෙකලා AC 50Hz සහිත එළිමහන් බල බෙදා හැරීමේ උපකරණයකි.එය ප්‍රධාන වශයෙන් බල පද්ධතියේ බර ධාරාව, ​​අධි බර ධාරාව සහ කෙටි පරිපථ ධාරාව කැඩීම සහ වසා දැමීම සඳහා යොදා ගනී.එය කාර්මික සහ පතල් ව්යවසායන්හි උපපොළවල් සහ බලශක්ති බෙදා හැරීමේ පද්ධතිවල ආරක්ෂාව සහ පාලනය සඳහා සුදුසු වේ, සහ ග්රාමීය විදුලිබල ජාලයන් නිතර ක්රියාත්මක වන ස්ථාන ...
 • ZW8-12 එළිමහන් අධි වෝල්ටීයතා රික්ත පරිපථ කඩනය

  ZW8-12 එළිමහන් අධි වෝල්ටීයතා රික්ත පරිපථ කඩනය

  දළ විශ්ලේෂණය ZW8-12 එළිමහන් අධි-වෝල්ටීයතා රික්ත පරිපථ කඩනය, තෙකලා AC 50Hz එළිමහන් අධි-වෝල්ටීයතා ස්විච්ජියර්.එය මෙහෙයුම, සන්නායක පරිපථය, පරිවාරක පද්ධතිය, මුද්රාව සහ කවචය සමන්විත වන අතර, සමස්ත ව්යුහය තුන් අදියර පොදු පෙට්ටි වර්ගය වේ.එය 10kV ග්‍රාමීය විදුලිබල ජාලය සහ නාගරික බල ජාල බල පද්ධතිය සඳහා, බෙදීම්, ඒකාබද්ධ බර ධාරාව, ​​අධි බර ධාරාව, ​​කෙටි-පරිපථ ධාරාව සහ වෙනත් සමාන ස්ථාන ලෙස භාවිතා කරයි.සම්මත GB1984-2003 ක්‍රියාත්මක කරන්න “අධි වෝල්ටීයතා AC පරිපථ බ්‍රේ...
 • ZW7-40.5 එළිමහන් අධි වෝල්ටීයතා රික්ත පරිපථ කඩනය

  ZW7-40.5 එළිමහන් අධි වෝල්ටීයතා රික්ත පරිපථ කඩනය

  දළ විශ්ලේෂණය ZW7-40.5 එළිමහන් වාණිජ වෝල්ටීයතා AC වැකුම් පරිපථ කඩනය ආරක්ෂිත සහ විශ්වාසනීය කාර්ය සාධනය, පහසු නඩත්තු කිරීම සහ දිගු නඩත්තු චක්රයේ වාසි ඇත.නව පරිවාරක ද්රව්ය පිරවීම භාවිතා කිරීම හේතුවෙන්, චාප නිවා දැමීමේ කුටියේ පිටත ඝනීභවනය නොවන ට්රාන්ස්ෆෝමරයේ සමස්ත ව්යුහය සහ පෝසිලේන් අත් වල අභ්යන්තර බිත්තිය ස්ථාපනය සඳහා පහසු වන යාන්ත්රණය පෙට්ටිය තුළ තබා ඇත.එය තෙල්, ගෑස් කාන්දුව සහ විෂ සහිත ගැටළු ද වළක්වයි ...